Etikos kodekso taikymo tikslas yra bendrai susitarti visoms suinteresuotoms grupėms – futbolo užsiėmimus lankantiems vaikams, jų tėvams, treneriams ir Talentų Futbolo Akademijos administracijos darbuotojams dėl tam tikrų elgsenos taisyklių futbolo užsiėmimų ar varžybų metu, dėl moralinių ir bendražmogiškų vertybių laikymosi futbolo aplinkoje, kurios atitiktų futbolo žaidimo kaip socialinio reiškinio propaguojamas vertybes. Etikos kodeksas atitinka FIFA „Code of Ethics“ propaguojamas vertybes, remiasi kitų šalių gerosios praktikos pavyzdžiais.

Šio etikos kodekso uždavinys yra susisteminti gerosios praktikos pavyzdžius ir sukurti šalies futbolo aplinkoje taikomą bei visų futbolo bendruomenės narių pripažįstamą vertybių sistemą.

Etikos kodeksas skirtas keturioms auditorijoms:

• Futbolo užsiėmimus lankantiems vaikams;
• Jų tėvams;
• Treneriams;
• Akademijos administracijos darbuotojams.

Kiekvienai šių auditorijų yra skirta atskira Etikos kodekso dalis, apimanti atskirai auditorijai rekomenduojamą elgesio specifiką ir vertybes. Sutikdama ir įsipareigodama laikytis šio Etikos kodekso, Akademija įsipareigoja užtikrinti, kad šio Etikos kodekso laikysis visos anksčiau paminėtos bendruomenės narių auditorijos.

ETIKOS KODEKSAS AKADEMIJOS FUTBOLO UŽSIĖMIMUS LANKANTIEMS VAIKAMS

 1. Žaiskite dėl paties žaidimo džiaugsmo, o ne dėl noro įsiteikti treneriams ar tėvams.
 2. Visada prisiminkite, jog futbolo žaidimo tikslas yra gerai praleisti laiką, pagerinti savo įgūdžius ir jaustis gerai tarp kitų.
 3. Žaiskite pagal žaidimo taisykles, laikykitės žaidimo „Fair Play“ taisyklių.
 4. Visada gerbkite ir priimkite teisėjų sprendimus.
 5. Gerbkite savo varžovą, kad ir koks jis būtų. Rodykite jam pagarbą, nepriklausomai nuo varžovo atsako.
 6. Bendradarbiaukite su treneriu, komandos draugais ir net varžovais ne tik aikštelėje, bet ir už jos ribų.
 7. Žaidimo metu nevartokite necenzūrinių žodžių, nerodykite nepadorių gestų, nedemonstruokite paniekos ar nepagarbos.
 8. Niekada specialiai netraumuokite savo oponento dėl rezultato ar kitų savanaudiškų tikslų.
 9. Pasibaigus varžyboms, būtinai padėkokite varžovams, jų treneriui, teisėjui, sirgaliams.
 10. Laimėkite su šypsena, tačiau mokėkite ir oriai pralaimėti.

ETIKOS KODEKSAS AKADEMIJOS FUTBOLO UŽSIĖMIMUS LANKANČIŲ VAIKŲ TĖVAMS

 1. Leiskite savo vaikui žaisti ir mėgautis žaidimu taip, kaip nori Jūsų vaikas ir komandos treneris, o ne Jūs.
 2. Prisiminkite, jog vaikas žaisdamas futbolą aikštėje negali vienu metu vykdyti kelių nurodymų – trenerio, Jūsų ir savo paties sprendimo, nes nurodymai gali būti labai skirtingi.
 3. Pasitikėkite komandos treneriu, leiskite jam dirbti, o Jūs mėgaukitės vaiko žaidimu.
 4. Skatinkite ir palaikykite vaiką, o kritikuokite skatinančiai ir pozityviai. Kritikuodamas nešaukite.
 5. Niekada neišjuokite, nežeminkite dėl padarytos klaidos ar pralaimėjimo tiek savo, tiek varžovų komandos vaikų.
 6. Pagirkite vaiką už pastangas, net jei ir nepavyko pasiekti norimo rezultato.
 7. Atminkite, jog Jūsų elgesį su teisėju ar varžovu kopijuos ir Jūsų vaikas. Būkite jam deramas pavyzdys.
 8. Susipažinkite su futbolo žaidimo vertybėmis ir stenkitės perteikti jas savo vaikui, skatinkite jį laikytis žaidimo taisyklių ir „Fair Play“ principų.
 9. Nevartokite alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ir nerūkykite futbolo aplinkoje – toks pavyzdys vaikui yra netoleruotinas.
 10. Rodykite deramą pagarbą futbolo aplinkoje dirbantiems savanoriams ar pagalbiniams darbuotojams, nepriklausomai nuo Jūsų pasitenkinimo jų darbo kokybe – dažnai jie dirba be jokio atlygio Jūsų vaiko labui, aukodami savo laisvalaikį.
 11. Jei komandos treneris nepageidauja tėvų treniruotėse, gerbkite šį norą.
 12. Nepamirškite, jog žaidimo metu draudžiama stebintiems asmenims įeiti į aikštės erdvę, nebent Jūsų pagalbos paprašytų komandos treneris.
 13. Aptardami vaiko rezultatus su komandos treneriu, visada įvertinkite, ar Jūsų pokalbį girdi Jūsų ir kiti vaikai.
 14. Niekada nesureikšminkite savo vaiko komandos rezultato ir nelaikykite jo svarbesniu už galimybę vaikui gerai praleisti laiką žaidžiant futbolą, mokytis ir tobulėti.

ETIKOS KODEKSAS AKADEMIJOS FUTBOLO TRENERIAMS

 1. Niekada nepamirškite, kad svarbiausia yra vaiko saugumas ir gera emocija. Nepamirškite, kad esate atsakingas už saugią ir smagią futbolo aplinką. Ne mažiau svarbu yra teigiamos atmosferos komandos viduje sukūrimas. Stenkitės, kad kiekvienas vaikas jaustųsi priimtas, saugus, išklausytas ir vertinamas.
 2. Vaiko ugdymas, tobulėjimas ir progresas yra daug svarbiau nei komandos rezultato skaičiai turnyro lentelėje. Stenkitės vaikus skatinti eiti tolyn, neakcentuokite tik rezultatų. Iškelkite tik tokius tikslus, kurie atitiktų žaidėjų, komandos lygį, kurie motyvuotų ir vestų į priekį. Nekelkite neįvykdomų tikslų ar užduočių.
 3. Nepamirškite, jog vaikui žaisti aikštelėje yra daug smagiau nei sėdėti ant atsarginių žaidėjų suolelio. Suteikite galimybę mėgautis futbolu visiems.
 4. Kaip vaikų komandos treneris, nepamirškite, kad jūsų darbas yra ne tik aikštelės ribose -treniruojamiems vaikams esate daug daugiau nei tik futbolo žaidimo specialistas – vaikai jumyse mato mokytoją, draugą, autoritetą, saugios aplinkos garantą ir sektiną pavyzdį.
 5. Prisiminkite, kad futbolo treniruotes lankantiems vaikams reikalingas pagarbos vertas treneris, kaip sektinas pavyzdys, kuriuo jie galėtų nuolat didžiuotis.
 6. Būkite dosnus pagyrimų ir šykstus kritikos. Jei kritikuojate, jūsų kritika vaikui turi būti pagrįsta ir pozityvi, net ir už akivaizdžias klaidas.
 7. Vaikas nežais geriau, jei ant jo šauksite, jį žeminsite, niekinsite, tačiau jo motyvacija ir pastangos gali būti didesnes, jei nuolat skatinsite ir pagirsite.
 8. Nuolat skatinkite savo auklėtinius rodyti pagarbą žaidimui, žaidimo „Fair Play” principams, varžovams ir teisėjams.
 9. Netoleruokite grubaus savo auklėtinių žaidimo tiek varžybose, tiek treniruotėse.
 10. Kelkite vaikams individualiai ir komandiškai realiai pasiekiamus tikslus.
 11. Neįtraukite rungtynėms į komandos sudėtį vyresnių nei tos amžiaus grupės vaikų, to nesuderinę su varžovų komandos treneriu. Sukčiavimas dėl teigiamo rezultato vaikams paliks daugiau nuoskaudų nei suteiks džiaugsmo.
 12. Kitų sporto organizacijų ugdomus futbolui gabius vaikus į savo organizaciją kvieskite tik esant abipusei diskusijai su galimo kandidato lankomos sporto organizacijos atstovais. Neviliokite kitos organizacijos nario, pamindami pagarbos kitai organizacijai principus.
 13. Integruokite norinčius padėti futbolo treniruotes Akademijoje lankančių vaikų tėvus (globėjus) į komandos bendruomenės gyvenimą ir paverskite jų entuziazmą vertinga pagalba ugdymo tikslams pasiekti.
 14. Jus, kaip treneris, esate atsakingas ne tik už vaikų, bet ir jų tėvų elgesį varžybų metu, tad išmokite juos deramai suvaldyti ir kontroliuoti.
 15. Išvykų į varžybas metu privalote būti atsakingas už savo auklėtinius 24 val. per parą – deramai įvertinkite, ar turėsite galimybę tą daryti visos išvykos metu. Visada galite prašyti futbolo treniruotes Akademijoje lankančių vaikų tėvų pagalbos.
 16. Niekada nepamirškite, kad jūsų treniruojamų vaikų elgesys aikštelėje ir už jos ribų turi deramai reprezentuoti Akademiją, miestą, šalį. Skatinkite vaikų deramą elgesį ir jų patriotiškumą savo paties elgesiu.
 17. Būkite atviras, dalinkitės geriausiomis praktikomis su kolegomis, padėkite vieni kitiems.
 18. Nevartokite alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų ir nerūkykite futbolo aplinkoje (ypač dėvint aprangą pažymėtą Akademijos logotipu) – toks pavyzdys vaikui yra netoleruotinas bei nederantis su Akademijos vertybėmis.

ETIKOS KODEKSAS AKADEMIJOS ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJAMS

 1. Saugios ir smagios futbolo aplinkos sukūrimas futbolo užsiėmimus lankančiam vaikui Akademijoje – vienas svarbiausių tikslų ir uždavinių, kurį turite pasiekti kartu su atskiros komandos treneriu.
 2. Turite užtikrinti, kad organizacijos sportinių tikslų ar atskirų komandų rezultatų siekimas niekada nebus svarbesnis nei atskiro vaiko sveikatos būklė ar gera emocija.
 3. Organizacijos vadybos sistema turi užtikrinti, kad su vaikais dirba deramą profesinę kompetenciją, reikiamas pedagogines žinias ir aukštas moralines vertybes turintys treneriai ar jų asistentai.
 4. Darbuotojai savo elgesiu visose situacijose propaguoja futbolo žaidimo vertybes ir žaidimo „Fair Play” principus.
 5. Nevadovaukite už trenerį jo komandai varžybų metu, nebent iš anksto taip sutarta su treneriu. Nemenkinkite trenerio autoriteto jo auklėtinių akivaizdoje.
 6. Nekritikuokite trenerio sprendimų, savybių ar veiksmų girdint jo treniruojamiems vaikams, nebent tie veiksmai tiesiogiai grėstų vaikų saugumui ar nusižengtų bendražmogiškoms vertybėms.
 7. Suteikite visas sąlygas dirbti treneriams, pasirūpinkite jų poreikiais. Jei treneriams reikia pagalbos – būtinai ją suteikite.
 8. Griežtai netoleruokite trenerių ar jų asistentų piktnaudžiavimo alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis ar neatsakomybės vaikų atžvilgiu, nepaisant aukštos trenerio profesinės kompetencijos.
 9. Netoleruokite rūkymo vaikų futbolo aplinkoje.
 10. Kitų sporto organizacijų ugdomus futbolui gabius vaikus į savo organizaciją kvieskite tik esant abipusei diskusijai su galimo kandidato lankomos sporto organizacijos atstovais. Neviliokite kitos organizacijos nario, pamindami pagarbos kitai organizacijai principus.
 11. Tinkamai vykdykite visus įsipareigojimus ir kurkite gerą Akademijos reputaciją bendraudami su partneriais, rėmėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
 12. Būkite futbolo ambasadoriai visuose organizacijos lygmenyse vaikų, jų tėvų ir visuomenės akyse.
 13. Nevartokite alkoholinių gėrimų, narkotinių medžiagų ir nerūkykite futbolo aplinkoje (ypač dėvint aprangą pažymėtą Akademijos logotipu) – toks pavyzdys yra netoleruotinas bei nederantis su Akademijos vertybėmis.

Etikos kodeksas atnaujintas 2023 m. rugsėjo 30 d. „Futbolo akademija Gintra“ direktoriaus įsakymu.